top of page
TeamPonyConcept_ai_2013_ihn_200x.png

S tim poni konceptom (Team Pony Concept®) želimo otroke, ki obožujejo konje skupaj z nami popeljati v svet ponijev. Otroci se na tečajih naučijo kako ravnati s konji v duhu partnerstva, osnov ravnanja s konji na tleh, oskrbe, »konjske govorice«, pravil obnašanja, konju prijaznega odnosa in potreb, ter še več. Na ta način lahko otroci osnovno znanje in samozavest enostavno vzamejo s seboj na hrbet svojega ponija.

Igranje in jahanje imata celostni pristop, ki spodbuja celostno učenje ob poniju in na njem. Aktivno v gibanju, igrivo in usmerjeno v potrebe in zmožnosti otrok. Vsak dan doživljamo kako zelo pomembno je otrokom, da razvijejo odnos z živalmi. Tudi majhni si želijo, da bi bil poni njihov prijatelj.

V tim poni šolah nam je še posebej pomembno, da se osredotočimo na ponija kot partnerja in živo bitje. Otroci bi morali doživeti in izkusiti, da je vsak poni zelo individualno živo bitje. Otroci se naučijo kaj potrebujejo poniji in, da so/smo ljudje odgovorni za to, da se poniji počutijo dobro.

Zelo pomembno je, da imajo otroci stik z živalmi, saj te ponujajo veliko učno polje, ki otroke krepi in jih oblikuje v stabilne osebnosti. Otroke spodbujamo k ljubezni do živali in posredujemo pri vzpostavljanju odnosov med poniji in otroki. Spremljamo jih skozi leta vse do starosti, ki je primerna za udeležbo v konjeniških športih. Zelo smo veseli, da lahko otroke navdušimo nad konji dolgoročno - že od samega začetka.

Izobraževalni koncept jahalne pedagogike imenovan Team Pony Concept® je namenjen otrokom od 2. do 9. leta in je osredotočen na osnovno delo kot pripravo na konjeniški šport. Koncept pa se s prilagojeno vsebino starejšim otrokom uporablja tudi v skupinah Maksis plus(starost nad 10 let).

 

Več o Team Pony Conceptu® si lahko preberete na njihovi uradni spletni strani v nemščini: https://www.teamponyconcept.de

IMG_20190409_123730.jpg
bottom of page